รวมตลาดวิถีธรรม ปี ๒๕๕๙

รวมกิจกรรมตลาดวิถีธรรม ทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

4 พฤษจิกายน 2559 , โรงพยาบาลศิริราช
4 พฤษจิกายน 2559 , โรงพยาบาลศิริราช
13 พฤษจิกายน 2559 , สวนป่านาบุญ 3
13 พฤษจิกายน 2559 , สวนป่านาบุญ 3
2 ธันวาคม 2559 , โรงพยาบาลศิริราช
2 ธันวาคม 2559 , โรงพยาบาลศิริราช
22 ธันวาคม 2559 , สวนป่านาบุญ ๑
22 ธันวาคม 2559 , สวนป่านาบุญ ๑

591222 ตลาดวิถีธรรม สวนป่านาบุญ ๑

591222-suanpanaboon1-1

591222 ตลาดวิถีธรรม สวนป่านาบุญ ๑

ตลาดวิถีธรรมในครั้งนี้เป็นตลาดหลังค่ายสุขภาพตามหลักของแพทย์วิถีธรรมที่ สวนป่านาบุญ ๑ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

591222-suanpanaboon1-2

จิตอาสาในพื้นที่ได้เล่าให้ฟังว่า ตลาดวิถีธรรมในครั้งนี้ มีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นคือ น้ำมันกับน้ำตาลขายไม่ค่อยออก ซึ่งมีสมมุติฐานว่าเกิดจากผู้ร่วมค่ายได้รับฟังความรู้ที่ได้จากการบรรยายเกี่ยวกับโทษภัยของน้ำมันและน้ำตาลที่มีต่อสุขภาพโดยจิตอาสา

ทั้งนี้ตลาดวิถีธรรมที่ดอนตาลนั้น จะมีสินค้าราคาถูกที่เหมาะสมกับคนในพื้นที่ นั่นหมายถึงไม่ใช่ตลาดที่จัดขึ้นเฉพาะผู้คนที่มาร่วมค่ายสุขภาพเท่านั้น ยังเอื้อต่อคนในพื้นที่อำเภอดอนตาลได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ของตลาดวิถีธรรมอีกด้วย

ตลาดวิถีธรรมในครั้งนี้ ได้จัดโรงบุญแจกอาหารควบคู่กันไปกับการจัดตลาดขายของ เป็นการเชื่อมร้อยกันระหว่างจิตอาสากับประชาชน ให้ได้ศึกษาเรียนรู้การแบ่งปัน เช่นการรณรงค์ให้นำภาชนะมาใส่อาหารเอง การแยกขยะ ฯลฯ

ป้ายราคาถั่วต้มแบบนี้ เป็นท่าน ท่านจะซื้อกี่กำ(มือ) ?

ถั่วต้มกำละ1บาท

ป้ายราคาถั่วต้มแบบนี้ เป็นท่านท่านจะซื้อกี่กำ(มือ) ?

ส่วนใหญ่ผู้ซื้อ ซื้อ ๓ กำค่ะ เป็นความเคยชินที่เราจะคิดว่าซื้อของมากแล้วจะได้ราคาที่ถูกลง และก็มีบางท่านบอกว่า ถึง ๓ กำสิบบาท ก็ถูกกว่าข้างนอกอยู่ดี เลยซื้อ

ในตลาดวิถีธรรม ตลาดของการแบ่งปัน ซื้อมากเกินจำเป็น จะถูกเตือน  เช่นซื้อในราคาที่แพงขึ้นเมื่อซื้อมาก  เช่น ๓ กำ ๑๐ บาท แต่ ๑ กำ ๑ บาท หรือเตือนให้ระลึกถึงคำว่า “โลภมากมักลาภหาย” ๑ กำ๑ บาท ถั่วหล่นพื้นเม็ดละ ๑ บาท เป็นต้น

การขายถั่วต้มครั้งนี้ สร้างความสุขทั้งผู้ขายและผู้ซื้อค่ะ หลายคนสนุกกับการกลับมาเป็นเด็ก ทำยังไงถึงกำถั่วได้มากๆ บางคนได้เพื่อนใหม่ที่มีมือใหญ่กว่ามาช่วยกำถั่วให้ และส่วนใหญ่หลายคนจะหัวเราะเวลาผู้ขายเตือนว่า หล่นพื้นเม็ดละบาทนะคะ

@ ตลาดวิถีธรรม ดินหนองแดนเหนือ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

ผู้เขียน : พี่เฉง