600831 ตลาดวิถีธรรม โรงเรียนผู้นำ

600831-kanchanaburi-ads

ตลาดวิถีธรรมหลังค่ายสุขภาพฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งตลาดวิถีธรรมมักจะจัดเป็นประจำในวันสุดท้ายของการบรรยาย เพื่อให้ผู้ร่วมค่ายได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางของตลาดวิถีธรรม ในหลักการที่ว่าของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ นั้นเป็นอย่างไร สินค้าที่นำมาจำหน่ายก็มีทั้งของกินและของใช้ ซึ่งจะบริหารจัดการโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

600831-kanchanaburi-1

600831-kanchanaburi-2

600831-kanchanaburi-3

ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ใน facebook : ไหม ตะวันเดือน

600821 ตลาดวิถีธรรม สมุทรสาคร

600821-samut-sakhon-ads

ตลาดวิถีธรรมสัญจร วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-13.00น. บริเวณหน้าเทศบาลนครสมุทรสาคร พบกับกิจกรรมพิเศษ “หนึ่งความดี มอบข้าวไร้สารพิษ” ชีวิตแข็งแรง จากใจ แจกฟรี อาหารมังสวิรัติ สามารถนำภาชนะมาใส่กลับบ้านได้ ตลาดวิถีธรรมจำหน่ายพืช ผัก ข้าวไร้สารพิษ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจิตอาสแพทย์วิถีธรรม.. ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

ที่กิจกรรมพิเศษทำดีเพื่อพ่อ หนึ่งความดีมอบข้าวไร้สารพิษจากใจ จำนวน 500 กก. แจกฟรีอาหารมังสวิรัติ และพืช ผัก ข้าวไร้สารพิษ สินค้าเพื่อสุขภาพ ต้นไม้ สมุนไพรนานาชนิด

600821-samut-sakhon-1

600821-samut-sakhon-2

600821-samut-sakhon-3

600821-samut-sakhon-4

600821-samut-sakhon-5

รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ facebook : ตลาดวิถีธรรม

600819 ตลาดวิถีธรรม สันติอโศก

600819-santiasoke-ads

ตลาดวิถีธรรมครั้งที่สอง ณ ชุมชนสันติอโศก ได้รับความสนใจอย่างมากเช่นเคย แม้ว่าตลาดครั้งนี้จะมีร้านมาเปิดจำหน่ายน้อยกว่าครั้งแรก ด้วยองค์ประกอบทางด้านสถานที่ ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในบางส่วน แต่ผู้คนก็ยังมาจับจ่ายซื้อของกันมากมายตั้งแต่เช้า

600819-santiasoke-1

600819-santiasoke-2

600819-santiasoke-3

รับชมภาพบรรยากาศตลาดวิถีธรรมได้ที่ : facebook ตลาดวิถีธรรม