610918 ตลาดวิถีธรรม วัดพระมหาชนก

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เปิดตลาดวิถีธรรม ณ วัดพระมหาชนก เมือง Griffin Atlanta ประเทศสหรัฐอเมริกา