600626 ตลาดวิถีธรรม ทุ่งเมืองทอง

ตลาดวิถีธรรม หลังค่ายสุขภาพฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

600626-toong-meung-thong-1

600626-toong-meung-thong-2

600626-toong-meung-thong-3

รับชมวีดีโอได้อีกช่องทาง > facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *