600729 ตลาดวิถีธรรม สันติอโศก

600729-santiasoke-ads-1

600729-santiasoke-ads-2

ตลาดวิถีธรรมสัญจรครั้งนี้จัดที่สันติโศก ซอย นวมินทร์ 46 ถนนนวมินทร์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เป็นการจัดตลาดวิถีธรรมครั้งแรกที่สันติอโศกแห่งนี้ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวชุมชนและลูกค้าที่แวะเวียนผ่านมา ซึ่งตลาดวิถีธรรมในครั้งนี้ได้จัดร่วมกับร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชน นั่นทำให้การจัดตลาดครั้งนี้ของแพทย์วิถีธรรมเป็นตลาดที่ใหญ่และมีหลากหลายที่สุดอีกครั้งหนึ่ง

บรรยายโดยคุณ กมลชนก ทุมวงษ์

ตลาดวิถีธรรมสัญจร ณ สันติอโศก เปิดตัวโดยท่านอาจารย์หมอเขียว ดร. ใจเพชร กล้าจน และทีมงานชาวอโศก พร้อมด้วยพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ รวมพลังกันจัดงาน “ตลาดวิถีธรรมสัญจร” เพื่อเป็นสื่อกลางในการทำหน้าที่เผยแพร่หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ โดยได้นำ”ข้าววิถีธรรม” และผักผลไม้ไร้สารพิษ ตลอดจนเครื่องอุปโภค บริโภค ที่สำคัญๆในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยหลักการตลาดของเราคือ ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ และตามอุดมการณ์หลักการค้าแบบบุญนิยมด้วยมาตรฐาน ๔ ระดับ คือ

  • ๑.ขายต่ำกว่าท้องตลาด
  • ๒.ขายราคาเท่าทุน
  • ๓.ขายราคาต่ำกว่าทุน
  • ๔.แจกฟรี

ได้นำสิ่งดีๆ สู่ชุมชนและชาวค่ายรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยได้คัดเลือกสินค้าทุกขั้นตอนโดยมีกฏกติกาอย่างชัดเจนแม่นยำตามมาตรฐานแพทย์วิถีธรรม คัดสรรของดีสู่ตลาดบนพื้นฐานของควมไม่ฟุ่มเฟือย และยังคงวิถีของความเรียบง่ายเป็นหลัก ซึ่งเหมาะกับเศรษฐกิจในยุคนี้ ที่ต้องเลือกวัตถุดิบนำมาปรุงอาหารให้เป็นยาเพื่อให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรักมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
จึงขอเชื้อเชิญพี่น้องชาวค่ายและชุมชนตลอดจนประชาชนทั่วไป มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งสร้างสิ่งดีๆให้สังคม ด้วยการเสียสละ แบ่งปัน ของหมู่กลุ่มคนดีเป็นตัวอย่างของสังคมไทย … ขาดทุนคือกำไรของเรา แล้วพบกับใหม่..

600729-santiasoke-1 600729-santiasoke-2 600729-santiasoke-3 600729-santiasoke-4

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) กล่าวเปิดงาน

เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับ วันนี้ทางชุมชนสันติอโศก ญาติธรรมร่วมกับเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมของเราก็ได้รวมพลังกันทำตลาดบุญนิยม สันตินาครขึ้นซึ่งตลาดบุญนิยมก็เป็นตลาดที่เน้นการจำหน่ายสินค้าตามแนวบุญนิยม ซึ่งก็ได้มาจากผู้นำสูงสุดซึ่งก็คือพระพุทธเจ้า พ่อครู พ่อหลวง ที่ได้นำธรรมะที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ได้มาเผยแพร่ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติให้อยู่เย็นเป็นสุข

ตลาดบุญนิยมมีแนวคิดอยู่ ๔ ประเด็นคือของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ , ของดีเราก็เอาสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เป็นประโยชน์ มาจำหน่ายจ่ายแจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ เป็นปัญหาที่ทุกข์ทรมานผู้คนทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลก และจุดสำคัญที่เราจะแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างหนึ่งที่เป็นหัวใจที่สำคัญมาก ไม่ว่าทางพุทธศาสนา ไม่ว่าทางการแพทย์ก็ยืนยันตรงกันในเรื่องของอาหาร ถ้าได้อาหารที่มีคุณภาพที่ดี อาหารไร้สารพิษ อาหารสมดุลร้อนเย็นกับชีวิต ยิ่งถ้าพุทธศาสนาก็กินอาหารถึงขั้นทำลายกิเลสได้ ล้างความชอบชังในอาหารได้ มีความสุขกับการไม่ชอบไม่ชังในอาหาร แต่กินเอาสารประโยชน์ในอาหาร ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำให้สุขภาพแข็งแรง แล้วก็จิตใจดีงาม จิตใจเป็นสุข ทำเรื่องอาหารได้อย่างเดียวนี่แหละ ทำให้ดีเลย เราจะสามารถที่จะทำเรื่องราวอื่น ๆ ได้อย่างดีเช่นเดียวกัน เพราะเป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นเนื้อหาสาระอันเดียวกัน มีหลักการเหมือน แล้วกิเลสในอาหารมันก็จะไปออกในเหตุการณ์ กิเลสในเหตุการณ์มันก็จะไปออกที่อาหาร ปฏิบัติที่อาหารดี ๆ ก็จะสามารถล้างกิเลส ล้างทุกข์ได้ดี ก็จะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อชีวิต

เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาของดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร อาหารสด อาหารแปรรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ทั้งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งเป็นประโยชน์ที่จะต้องได้ใช้สอย เอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นมา เราไม่เอาสิ่งที่เป็นโทษมา โดยเฉพาะเป็นโทษที่เป็นอบายมุข เช่น เหล้า บุหรี่ เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ในตลาดบุญนิยมของเราก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้ จะคัดสรรเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์มาทำ

ผู้ที่จะมาค้าขายเราก็คัด ไม่ใช่ว่าใครจะมาค้าขายก็มาได้เลย เราก็จะคัดคุณธรรม ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม อย่างน้อยก็มีศีล ๕ ละอบายมุข แล้วก็รับฟังมติหมู่กลุ่ม บำเพ็ญความดีร่วมกับหมู่กลุ่มจนหมู่กลุ่มหรือคณะกรรมการเห็นควรว่ามีคุณธรรมมากพอที่จะร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในตลาดบุญนิยมของเรา ข้อที่หนึ่งคือเราต้องมีของดี ทั้งข้าวของทั้งคนดี ของดีนี่มีทั้งสองอัน ทั้งข้าวของที่ดี ทั้งคนที่ดี
ข้อที่สองก็คือราคาถูก ราคาของเราจะมีราคาอยู่ ๔ ระดับ คือ .ถ้าจะต้องมีกำไรบ้าง เราก็จะต้องต่ำกว่าท้องตลาด นี่คือระดับที่หนึ่ง ระดับที่สองคือถ้าเราพอมีทุนรอนบ้าง เราก็ขายเท่าทุน ดีไปกว่านั้นถ้าเรามีเหลือที่จะแบ่งปันจากการกินน้อยใช้น้อยของเรา จากการบำเพ็ญความดีของเรา เราก็จะขายต่ำกว่าทุนหรือขายขาดทุนนั่นเอง แล้วดีที่สุดระดับที่สี่ก็คือแจกฟรี เพราะฉะนั้นตลาดบุญนิยมก็จะมีราคา ๔ ระดับ คือ ๑.ต่ำกว่าท้องตลาด ๒ .เท่าทุน ๓.ต่ำกว่าทุน ๔.แจกฟรี นี่ก็คือราคาถูก

ข้อต่อไปก็คือซื่อสัตย์ คือมีสิ่งที่ดี สิ่งที่มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพ เช่นอาหารไร้สารพิษ หรือสิ่งใด ๆ ก็ตาม เรามีปริมาณเท่าไหร่ เราก็ขายเท่าที่เรามี หมดแล้วเราก็เลิก เราไม่เอาของปลอมมาขาย นี่คือความซื่อสัตย์ ไม่ใช่ว่าเราขายอย่างดี ขายผักไร้สารพิษได้อย่างดี ผักไร้สารพิษหมดเลยไปเอา ผักมีสารพิษมาขาย อย่างนี้เป็นต้น เราก็ไม่ทำ หมดแล้วเราก็เลิก ก็คือความซื่อสัตย์ แล้วก็เราก็จะบอกประสิทธิภาพตามจริง มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ ของที่เรามี มีคุณภาพเท่าไหร่ เราก็บอกตามจริง มีข้อควรระมัดระวังอะไร เราก็บอกตามจริง เราก็ไม่โกหก จะไม่เหมือนโฆษณาทั่ว ๆ ไป บางทีโฆษณะสระผมนี่ทำไมเขาสระทุกทีมันสวยทุกทีเลย เหวี่ยงแหม่ เท่เลย เรามาสระแล้วมันก็ยุ่ง ๆ อย่างนี้เป็นต้น เราก็ไม่โกหกนะ ผมเคยพูดคุยกับคนทำเรื่องนี้ เขาบอก “โอ้ย อาจารย์ มันโกหกทุกช็อตนั่นแหละ ผมทำเอง” เขาว่าอย่างนั้น เขาก็เล่าให้ฟังว่าจริง ๆ มันไม่จริงอย่างที่เขาโฆษณาหรอก แต่เขาต้องทำให้มันออกมาเว่อร์ ๆ อย่างนั้น ให้มันดูดี ให้มันเว่อร์ เพราะอย่างนั้นของเราจะไม่โกหก ทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริง จริงอย่างไรเราก็จริงอย่างนั้น ขนาดเปิดงานยังไม่ได้เตี๊ยมกันเลย ก็มาถาม ๆ กันนี่แหละ ว่ามีใครอยู่บ้าง แถว ๆ นี้ก็มารวมพลังกัน เพราะอย่างนั้นทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริง นี่ก็คือความซื่อสัตย์

สุดท้ายก็คือมีน้ำใจ มีน้ำใจก็คือ เราแบ่งปันอะไรกันได้เราก็แบ่งปัน เป็นตลาดแห่งการแบ่งปันทั้งผู้ซื้อผู้ขาย อย่างเช่น ของอะไรที่มันมีมากเราก็แบ่งกันตามมาก ถ้ามีน้อยเราก็แบ่งกันตามน้อย ไม่ใช่ว่าของมีน้อยราคาถูก เราซื้อหมดคนเดียวเลย อย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องการแบ่งปัน เราก็แบ่งปันกัน มีน้อยแบ่งตามน้อย มีมากแบ่งตามมาก บางอย่างจะต้องเข้าคิวเพราะมีคนต้องการเยอะ เราก็แบ่งปันความยุติธรรมให้กัน ใครมาก่อนก็ได้ก่อน ใครมาหลังก็เข้าคิวกันไป แต่ว่าบางทีก็มีคนเจ็บป่วย คนไม่แข็งแรงอยู่ข้างหลังเรา หรือว่ามีคนรีบด่วนอยู่ข้างหลังเรา เราก็สามารถที่จะสลับแบ่งปันคิวให้ผู้ที่เร่งด่วน ให้ผู้ที่ลำบากได้ก่อนเราก็ได้ นี่คือการแบ่งปันของเรา และอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องซื้อ ซื้อเฉพาะที่เราจำเป็นต้องใช้หรือจำเป็นที่จะต้องเอาไปฝากท่านใดที่เรารักเราห่วงใย เราซื้อเฉพาะที่เราจำเป็น ก็เป็นการได้แบ่งปันความประหยัดให้กับครอบครัวของเรา แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดี แบ่งปันตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม และเราก็ได้แบ่งส่วนที่เราไม่ได้ซื้อนั้น คนที่เขาจำเป็นต้องใช้ เขาก็จะได้ใช้ ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ใช้ เราก็จะซื้อไปหมดเลย ซื้อไปเสร็จแล้วคนที่เขาจะต้องได้ใช้ เขาก็ไม่ได้ใช้ นั่นก็เป็นการไม่ได้แบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม เพราะอย่างนั้นเราก็จะเป็นตลาดที่จะแบ่งปัน ใครสามารถที่จะแบ่งปันอะไรใครได้ เป็นช่วงที่เกิดบุญกุศลมากที่สุด เราแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็เป็นบุญ การแบ่งปันของเราก็เป็นกุศล หรือทำอะไรไม่ได้ เราก็แบ่งปันรอยยิ้มให้กันก็ได้ แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจ อะไร ๆ ที่จะเป็นสิ่งดีงาม ที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ แบ่งปันกันได้ ก็ขอให้เป็นตลาดแห่งการแบ่งปันความดีงามให้แก่กันและกัน เป็นตลาดแห่งการบำเพ็ญกุศลด้วยการช่วยเหลือกัน บุญก็คือการชำระความทุกข์ ความเห็นแก่ตัวของเรา ก็จะทำให้เกิดสุขต่อทุกชีวิต

วันนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเลย ที่เราได้มาหลอมรวมพลังกัน ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางสันติอโศก พี่น้องญาติธรรม พี่น้องแพทย์วิถีธรรม ก็ได้หลอมรวมพลังกัน เพื่อที่จะทำตลาดบุญนิยม เป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ของเรา และก็ได้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ ด้วย เพราะว่าท่านก็ได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่างดีเลย พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ท่านก็มีพระราชปณิธานให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนชาวไทย และมวลมนุษยชาติ เราก็ได้ถือโอกาสทำกิจกรรมนี้ ตลาดบุญนิยมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านได้มีความผาสุก มีบุญกุศลกับตลาดบุญนิยม ณ สันตินาคร แห่งนี้ ขอให้พี่น้องได้พบกับความอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านครับ เจริญธรรมสำนึกดีแล้วก็เปิดตลาด ณ บัดนี้ครับ สาธุ

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ใน facebook : ตลาดวิถีธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *