600821 ตลาดวิถีธรรม สมุทรสาคร

600821-samut-sakhon-ads

ตลาดวิถีธรรมสัญจร วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-13.00น. บริเวณหน้าเทศบาลนครสมุทรสาคร พบกับกิจกรรมพิเศษ “หนึ่งความดี มอบข้าวไร้สารพิษ” ชีวิตแข็งแรง จากใจ แจกฟรี อาหารมังสวิรัติ สามารถนำภาชนะมาใส่กลับบ้านได้ ตลาดวิถีธรรมจำหน่ายพืช ผัก ข้าวไร้สารพิษ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจิตอาสแพทย์วิถีธรรม.. ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ

ที่กิจกรรมพิเศษทำดีเพื่อพ่อ หนึ่งความดีมอบข้าวไร้สารพิษจากใจ จำนวน 500 กก. แจกฟรีอาหารมังสวิรัติ และพืช ผัก ข้าวไร้สารพิษ สินค้าเพื่อสุขภาพ ต้นไม้ สมุนไพรนานาชนิด

600821-samut-sakhon-1

600821-samut-sakhon-2

600821-samut-sakhon-3

600821-samut-sakhon-4

600821-samut-sakhon-5

รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ facebook : ตลาดวิถีธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *