610603 สรุปข่าวตลาดวิถีธรรมวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561

สรุปรวมข่าวสารตลาดวิถีธรรม ในช่วงวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 โดยทีมงานจิตอาสาตลาดวิถีธรรม ซึ่งจะมีตั้งแต่งานวันแรกในวันศุกร์ที่ 1 ที่ ตลาดวิถีธรรมศิริราช วันที่ 2 ตลาดวิถีธรรมสันติอโศก และวันที่ 3 ตลาดบุญนิยมสันติอโศก

https://www.facebook.com/1864537020535526/photos/?tab=album&album_id=2064828087173084

https://www.facebook.com/1864537020535526/photos/?tab=album&album_id=2065106113811948

https://www.facebook.com/1864537020535526/photos/?tab=album&album_id=2065765030412723

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *