610618 เสวนาตลาดวิถีธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 21

เสวนากับทีมตลาดวิถีธรรม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 8 ของค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 21 ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *