610717 ตลาดวิถีธรรม รุ่งอรุณ

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมได้ไปจัดตลาดนัดแพทย์วิถีธรรม ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ ตลาดเปิดจำหน่ายกันตั้งแต่บ่าย 2 เป็นต้นไปจนถึงประมาณ 5 โมงเย็น

https://www.facebook.com/1864537020535526/photos/?tab=album&album_id=2108271456162080

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *