610731 แจ้งจำกัดการจำหน่ายข้าววิถีธรรม

ป้าแขกนำเสนอที่มาที่ไปของตลาดวิถีธรรม รวมทั้งแจ้งข่าวจำกัดการจำหน่ายข้าว เนื่องจากข้าวในฤดูกาลนี้มีจำกัด ซึ่งทำให้ในช่วงนี้ต้องจำกัดการจำหน่ายข้าววิถีธรรมไร้สารพิษตามไปด้วย และยังนำเสนอในส่วนของเกลือทั้งสองชนิดที่มีจำหน่ายในตลาดวิถีธรรมอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *