610918 ตลาดวิถีธรรม วัดพระมหาชนก

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เปิดตลาดวิถีธรรม ณ วัดพระมหาชนก เมือง Griffin Atlanta ประเทศสหรัฐอเมริกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *