611001 ประกาศข้าววิถีธรรมขาดตลาด

ประกาศข่าวจากทีมงานตลาดวิถีธรรมประจำเดือน ตุลาคม 2561

เรื่อง ข้าววิถีธรรมหมด

เป็นประจำในช่วงเวลานี้ของปีที่ข้าววิถีธรรมจะขาดตลาด ซึ่งจะขาดตลาดในช่วงนี้ไปถึงประมาณปลายปี จึงจะมีข้าววิถีธรรมมาจำหน่ายอีกครั้ง ทั้งนี้ทีมงานตลาดวิถีธรรม จะคัดเลือกข้าวจากสมาชิกในเครือข่ายที่ผ่านมาตรฐานศีลธรรมของแพทย์วิถีธรรมมาจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคยังได้รับข้าวไร้สารพิษในราคาถูกไปเลี้ยงชีพต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *