กิจกรรมตลาดวิถีธรรม เดือนกรกฎาคม 2561


กิจกรรมตลาดวิถีธรรม เดือนกรกฎาคม 2561 ในส่วนของภาคกลาง
6 ก.ค. 2561 ตลาดวิถีธรรมสัญจร ศิริราช
11 ก.ค. 2561 ตลาดวิถีธรรม สวนป่านาุบญ ๙
13 ก.ค. 2561 ตลาดวิถีธรรมสัญจร มหิดล
17 ก.ค. 2561 ตลาดวิถีธรรมสัญจร รุ่งอรุณ


พบกับทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม และร้านแพทย์วิถีธรรม จำลองบรรยากาศตลาดวิถีธรรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ณ บวรสันติอโศก ซอยนวมินทร์ 46 กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *