ร่วมบำเพ็ญบุญกุศล

thumb-pa-kag
ป้าแขก (เพลินพิศ สังข์บุญลือ) ชื่อทางธรรม : ดินช่วยฟ้า ผู้รับใช้ตลาดวิถีธรรม

1. งานบันทึกประวัติศาสตร์

ขอแรงบุญพี่น้องทุกท่าน ร่วมเก็บภาพประวัติศาสตร์การขยับปีกแห่งธรรมที่ท่านประทับใจ พร้อมทั้งคำบรรยายใต้ภาพคนละไม่เกิน ๓ ภาพต่อครั้ง และไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4

มาที่ facebook: ตลาดวิถีธรรม

2.  รับสมัครจิตอาสา (งานเนื้อหาในเว็บไซต์)

เนื่องจากเว็บไซต์  taladvithidham.com สร้างขึ้นมาเพื่อบันทึกการดำเนินกิจกรรมของตลาดวิถีธรรม แต่เนื่องจากผู้จัดทำเว็บไซต์ไม่สามารถลงพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูลได้ทั้งหมด จึงขอแรงบุญพี่น้องจิตอาสาที่ประจำอยู่ตามภาคต่าง ๆ ที่ได้จัดตลาดวิถีธรรมในวันนั้น ๆ ช่วยบันทึกข้อมูล เช่น บรรยากาศ, การดำเนินงาน, ปัญหาที่ได้พบ, การแก้ไข, หรือประเด็นอื่น ๆ ที่คิดเห็นว่าสำคัญ พร้อมรูปบางส่วนมาที่ มาที่ facebook: ตลาดวิถีธรรม

——————————

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

อำนาจแห่งธรรม คือ อำนาจอันแท้จริง