611001 ประกาศข้าววิถีธรรมขาดตลาด

ประกาศข่าวจากทีมงานตลาดวิถีธรรมประจำเดือน ตุลาคม 2561

เรื่อง ข้าววิถีธรรมหมด

เป็นประจำในช่วงเวลานี้ของปีที่ข้าววิถีธรรมจะขาดตลาด ซึ่งจะขาดตลาดในช่วงนี้ไปถึงประมาณปลายปี จึงจะมีข้าววิถีธรรมมาจำหน่ายอีกครั้ง ทั้งนี้ทีมงานตลาดวิถีธรรม จะคัดเลือกข้าวจากสมาชิกในเครือข่ายที่ผ่านมาตรฐานศีลธรรมของแพทย์วิถีธรรมมาจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคยังได้รับข้าวไร้สารพิษในราคาถูกไปเลี้ยงชีพต่อไป

610731 แจ้งจำกัดการจำหน่ายข้าววิถีธรรม

ป้าแขกนำเสนอที่มาที่ไปของตลาดวิถีธรรม รวมทั้งแจ้งข่าวจำกัดการจำหน่ายข้าว เนื่องจากข้าวในฤดูกาลนี้มีจำกัด ซึ่งทำให้ในช่วงนี้ต้องจำกัดการจำหน่ายข้าววิถีธรรมไร้สารพิษตามไปด้วย และยังนำเสนอในส่วนของเกลือทั้งสองชนิดที่มีจำหน่ายในตลาดวิถีธรรมอีกด้วย

กิจกรรมตลาดวิถีธรรม เดือนกรกฎาคม 2561


กิจกรรมตลาดวิถีธรรม เดือนกรกฎาคม 2561 ในส่วนของภาคกลาง
6 ก.ค. 2561 ตลาดวิถีธรรมสัญจร ศิริราช
11 ก.ค. 2561 ตลาดวิถีธรรม สวนป่านาุบญ ๙
13 ก.ค. 2561 ตลาดวิถีธรรมสัญจร มหิดล
17 ก.ค. 2561 ตลาดวิถีธรรมสัญจร รุ่งอรุณ


พบกับทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม และร้านแพทย์วิถีธรรม จำลองบรรยากาศตลาดวิถีธรรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ณ บวรสันติอโศก ซอยนวมินทร์ 46 กรุงเทพฯ