ตารางกิจกรรม

กิจกรรมตลาดวิถีธรรม จะมีทั้งตลาดประจำและตลาดหลังค่ายสุขภาพฯ ซึ่งตลาดวิถีธรรมที่จัดเป็นประจำนั้น จะมีที่โรงพยาบาลศิริราช ทุกวันศุกร์ต้นเดือน ส่วนตลาดที่จัดหลังค่ายสุขภาพฯ โดยส่วนมากจัดในค่ายสุขภาพฯที่อบรมมากกว่า 5 วัน โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามจากผู้ที่รับผิดชอบการสำรองชื่อเข้าอบรมในค่ายนั้น ๆ

siriraj-main