610918 ตลาดวิถีธรรม วัดพระมหาชนก

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เปิดตลาดวิถีธรรม ณ วัดพระมหาชนก เมือง Griffin Atlanta ประเทศสหรัฐอเมริกา

จุดจำหน่ายข้าววิถีธรรม ทะเลธรรม

จุดจำหน่ายข้าววิถีธรรม ร้านรวมคุณ สังฆสถานทะเลธรรม จังหวัดตรัง

610811 ตลาดสีมาสามัคคีวิถีธรรม

บรรยากาศตลาดสีมาสามัคคีวิถีธรรม ตามหลักการค้าบุญนิยม ในค่ายสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม ซึ่งจัดที่สีมาอโศก จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 (ค่ายสุขภาพ 5 – 13 สิงหาคม 2561)