610810 ตลาดวิถีธรรมสัญจร มหิดล

ตลาดวิถีธรรม สัญจรกันมาที่มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ประจำเดือนสิงหาคม ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

610803 ศิริราชวิถีธรรม

ตลาดวิถีธรรมสัญจรกันมาที่ศิริราชกันอีกครั้ง ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมในเดือนสิงหาคม ซึ่งจัดขึ้นในเช้าวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

610717 ตลาดวิถีธรรม รุ่งอรุณ

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมได้ไปจัดตลาดนัดแพทย์วิถีธรรม ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ ตลาดเปิดจำหน่ายกันตั้งแต่บ่าย 2 เป็นต้นไปจนถึงประมาณ 5 โมงเย็น