600831 ตลาดวิถีธรรม โรงเรียนผู้นำ

600831-kanchanaburi-ads

ตลาดวิถีธรรมหลังค่ายสุขภาพฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งตลาดวิถีธรรมมักจะจัดเป็นประจำในวันสุดท้ายของการบรรยาย เพื่อให้ผู้ร่วมค่ายได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางของตลาดวิถีธรรม ในหลักการที่ว่าของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ นั้นเป็นอย่างไร สินค้าที่นำมาจำหน่ายก็มีทั้งของกินและของใช้ ซึ่งจะบริหารจัดการโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

600831-kanchanaburi-1

600831-kanchanaburi-2

600831-kanchanaburi-3

ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ใน facebook : ไหม ตะวันเดือน