611011 ตลาดวิถีธรรม ค่ายอาหารเป็นหนึ่งในโลก สันติอโศก

611011 ค่ายอาหารเป็นหนึ่งในโลก สันติอโศก

ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพอาหารเป็นหนึ่งในโลก วันที่ 11 ตุลาคม 2561
● 7.00 – 8.00 ลงทะเบียน พร้อมกิจกรรมแช่มือแช่เท้า/ รับประทานอาหารเช้าอิสระ
● 8.00 – 10.00  เปิดค่ายสุขภาพ อาหารเป็นหนึ่งในโลก 4 เมนูเด็ด
● 10.00 – 11.30 แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (น้ำยาอเนกประสงค์ สบู่ ฯลฯ)
● 11.30 – 13.00 พิจารณาอาหารอิสระ กิจกรรมพอกทา คลีนิคปรึกษาสุขภาพและตลาดวิถีธรรม
● 13.00 – 14.00 เจาะลึกกัวซา ((โปรดเตรียมอุปกรณ์มาด้วย)
● 14.00 – 15.00 ทบทวนธรรม และแบ่งปันประสบการณ์
● 15.00 – 16.00 พบสมณะขอพรก่อนจาก
● 16.30 – 17.00 ร่วมร้องเพลงและรับของฝากกลับบ้าน ปิดค่าย

*กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สิ่งที่ควรเตรียมมาด้วย
1 กระบอกน้ำภาชนะส่วนตัว
2 ถุงผ้าใส่ของเนื่องจากตลาดแห่งนี้โดนณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก
3 อุปกรณ์กัวซา
4 ผู้เข้าค่ายจัดหาอาหารรับประทานเองทุกมื้อตามร้านค้าต่างๆในชุมชน
5 ทางทีมงานมีน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นและผลไม้เตรียมให้

บันทึกกิจกรรมค่ายอาหารเป็นหนึ่งในโลก วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ สันติอโศก ซอยนวมินทร์ 46 กรุงเทพฯ ลงทะเบียนทั้งหมด 81 ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้ามาจริง 45 คน ลงทะเบียนหน้างาน 40 คน จิตอาสา 33 คน


6.00 จิตอาสาเตรียมงานต่อจากเมื่อวาน ที่ชมรมมังสวิรัติด้านหน้าปากซอย ยังมีคนมาไม่มาก
6.20 เริ่มเปิดฐานแช่มือแช่เท้า แบบอิสระ คือใครที่ผ่านมาผ่านไป ชาวชุมชน ลูกค้าตลาดบุญนิยม หรือผู้ร่วมค่ายที่มาถึงก่อนเวลาก็สามารถมาใช้บริการได้ ระหว่างนี้มีการประกาศกำหนดการกิจกรรมเป็นระยะ
6.50 เริ่มมีผู้มาใช้บริการฐานแช่มือแช่เท้ากันเพิ่มจนเต็ม ในส่วนของตลาด แผงผัก ร้านค้าแพทย์วิถีธรรม ร้านกองบุญแพทย์วิถีธรรมขายหนังสือและสื่ออื่นๆ ก็พร้อมให้บริการ


8.00 เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ ให้เกียรติมากล่าวเปิดค่าย หลังจากนั้นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมร่วมร้องเพลง “แรงใจเพื่อมวลชน”
8.25 เริ่มการบรรยายเรื่องอาหารเป็นหนึ่งในโลก กำเนินรายการโดยจิตอาสาป้าแขก และพี่หม่วย สำหรับเมนูแรกคือการสอนลวกผักโดยจิตอาสาเล็กมหาชัย ผักที่ใช้ก็มีผักบุ้ง แครอท ฟักทอง หัวไชเท้า กวางตุ้ง วอเตอร์เครส ฯลฯ แนะนำการลวกที เทคนิคและข้อควรรู้ในการลวกผัก ในตอนนี้ฐานแช่มือแช่เท้าเริ่มทยอยเก็บของเพื่อปิดฐานงาน ต่อด้วยผัดวอเตอร์เครสสูตรแพทย์วิถีธรรม (ผัดน้ำ) เมนูต่อมาคือแกงส้มสูตรแพทย์วิถีธรรม แนะนำโดยจิตอาสาพี่อ้อม ไม่ใช้กะปิ ไม่ใช้พริกแกง ใช้วัตถุดิบทั่วไป ต่อด้วยข้าวผัดดอกเกลือสูตรสนามหลวง แนะนำโดยจิตอาสาสู่ร่มบุญ ซึ่งนำเอาเทคนิคจากการผัดสมัยทำโรงบุญสนามหลวงมาแบ่งปันกัน
9.45 แนะนำการทำอาหารตามแนวทางแพทย์วิถีธรรมเสร็จไป 4 เมนู ให้ผู้เข้าค่ายได้ลองชิมอาหารและตอบคำถามเกี่ยวกับการทำอาหารตามแบบแพทย์วิถีธรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์หนังสืออริยศีล วารสารฉบับเนื้อหาเกี่ยวกับ “อาหารพลังพุทธ”
10.00 เริ่มบรรยายเกี่ยวกับการทำน้ำยาอเนกประสงค์
10.55 ทบทวนยา 9 เม็ด โดย


11.50 พัก ให้ผู้เข้าค่ายเลือกกินตามอัธยาศัย ในพื้นที่ของตลาดบุญนิยมมีร้านอาหารมากมาย รวมทั้งในส่วนของชมรมมังสวิรัติด้านหน้าปากซอยด้วย พร้อมกับเปิดตลาดวิถีธรรมหน้าร้านแพทย์วิถีธรรม และเริ่มเปิดฐานพอกทา
13.00 กลับมาต่อกิจกรรมค่ายอีกครั้ง ในรอบบ่ายนี้เป็นการสาธิตการกัวซา โดยมีผู้ถูกขูดกัวซา 2 ตัวอย่าง และผู้ขูด 4 คน


14.20 ร่วมเรียนรู้ยาเม็ดที่ 8 กับการทบทวนธรรม โดยการเปิดวีดีโอ อจ.หมอเขียว พานำทบทวนธรรม
14.45 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ผู้เข้าค่ายร่วมแสดงความคิดเห็น
15.05 สมณะและสิกขมาตุจากบวรสันติอโศก ร่วมให้ธรรมะกับชาวค่าย
16.10 จิตอาสาร้องเพลงแรงใจเพื่อมวลชน ปิดค่าย แจกน้ำยาอเนกประสงค์ แกงส้ม ข้าว ดอกเหลือแจกหนังสือวารสารเครือข่ายอโศก

https://www.facebook.com/pg/taladvithidham/photos/?tab=album&album_id=2180839585571933