ป้ายราคาถั่วต้มแบบนี้ เป็นท่าน ท่านจะซื้อกี่กำ(มือ) ?

ถั่วต้มกำละ1บาท

ป้ายราคาถั่วต้มแบบนี้ เป็นท่านท่านจะซื้อกี่กำ(มือ) ?

ส่วนใหญ่ผู้ซื้อ ซื้อ ๓ กำค่ะ เป็นความเคยชินที่เราจะคิดว่าซื้อของมากแล้วจะได้ราคาที่ถูกลง และก็มีบางท่านบอกว่า ถึง ๓ กำสิบบาท ก็ถูกกว่าข้างนอกอยู่ดี เลยซื้อ

ในตลาดวิถีธรรม ตลาดของการแบ่งปัน ซื้อมากเกินจำเป็น จะถูกเตือน  เช่นซื้อในราคาที่แพงขึ้นเมื่อซื้อมาก  เช่น ๓ กำ ๑๐ บาท แต่ ๑ กำ ๑ บาท หรือเตือนให้ระลึกถึงคำว่า “โลภมากมักลาภหาย” ๑ กำ๑ บาท ถั่วหล่นพื้นเม็ดละ ๑ บาท เป็นต้น

การขายถั่วต้มครั้งนี้ สร้างความสุขทั้งผู้ขายและผู้ซื้อค่ะ หลายคนสนุกกับการกลับมาเป็นเด็ก ทำยังไงถึงกำถั่วได้มากๆ บางคนได้เพื่อนใหม่ที่มีมือใหญ่กว่ามาช่วยกำถั่วให้ และส่วนใหญ่หลายคนจะหัวเราะเวลาผู้ขายเตือนว่า หล่นพื้นเม็ดละบาทนะคะ

@ ตลาดวิถีธรรม ดินหนองแดนเหนือ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

ผู้เขียน : พี่เฉง