จุดจำหน่ายข้าววิถีธรรม ทะเลธรรม

จุดจำหน่ายข้าววิถีธรรม ร้านรวมคุณ สังฆสถานทะเลธรรม จังหวัดตรัง

600522 ตลาดวิถีธรรม ทะเลธรรม

ตลาดวิถีธรรมหลังค่ายสุขภาพ ตามแนวทางของแพทย์วิถีธรรม เพื่อส่งเสริมชีวิตที่ผาสุกและเรียบง่าย จึงได้จัดตลาดที่มีความเชื่อมร้อยกับวิถีชาวบ้านและนำหลักการค้าบุญนิยม มาประยุกต์ใช้ในตลาดวิถีธรรมแห่งนี้ เพื่อให้ชาวค่ายฯ ได้ซื้อสินค้าที่ดี ราคาถูกกลับไปใช้ประโยชน์ และเรียนรู้การเกื้อกูลแบ่งปัน สัมผัสกับ “ขาดทุนคือกำไร” ผ่านความจริงที่ทางตลาดได้นำเสนอขึ้นมาให้ได้เห็นกัน ,ตลาดวิถีธรรม ครั้งนี้จัดที่ สังฆสถานทะเลธรรม จังหวัดตรัง

600522-taladvithidham-taledham-1

600522-taladvithidham-taledham-2

600522-taladvithidham-taledham-3

600522-taladvithidham-taledham-4

600522-taladvithidham-taledham-5